Bestill kurs

Vannforskriften og arealplanlegging

Vannforskriften setter rettslige rammer for alle vedtak og planer som åpner for nye tiltak eller arealbruk som kan påvirke miljøet i vassdrag og i kystsonen.  Foredraget gir en oversikt over vannforskriftens miljømål, herunder forskriftens forbud mot å forringe den kjemiske og økologiske tilstanden med unntak i vannforskriften § 12, og hvordan disse reglene kan, og må, følges opp i planarbeid etter plan- og bygningsloven. 


Heldagskurs

Ta kontakt med oss via dette skjemaet, så setter vi sammen det heldagskurset du har behov for. Skriv litt detaljer om kursbehovet i meldingsfeltet i skjemaet.