Det er om lag 15 år siden Fredrik og Nikolai møttes i anledning en middag på NMBU. De fant raskt ut at de begge hadde et brennende engasjement for det samme – nemlig plan- og bygningsrett. Siden den gang har de skrevet artikler og bøker sammen og holdt utallige forelesninger og kurs for til sammen flere tusen mennesker. De har også deltatt aktivt i samfunnsdebatten gjennom en rekke medieoppslag.

For noen år siden ble de enige om å etablere Holth & Winge AS. Selskapets visjoner og mål er hårete, men like fullt er de begge optimister av natur.

Holth & Winge skal lære opp alle landets kommuner i plan- og bygningsrett.
Holth & Winge skal gjennom kunnskapsformidling bidra til at loven tolkes og håndheves i tråd med lovgivers intensjoner, og slik sett bidra til en arealforvaltning som i større grad ivaretar bærekraftsmålene.