Om oss

Firmaets historie

Det er om lag 15 år siden Fredrik og Nikolai møttes i anledning en middag på NMBU. De fant raskt ut at de begge hadde et brennende engasjement for det samme – nemlig plan- og bygningsrett. Siden den gang har de skrevet artikler og bøker sammen og holdt utallige forelesninger og kurs for til sammen flere tusen mennesker. De har også deltatt aktivt i samfunnsdebatten gjennom en rekke medieoppslag. For noen år siden ble de enige om å etablere Holth & Winge AS. Selskaps visjoner og mål er hårete, men like fullt er de begge optimister av natur. Holth & Winge skal lære opp alle kommuner i plan- og bygningsrett. Vi skal gjennom kunnskapsformidling bidra til at loven tolkes og håndheves i tråd med lovgivers intensjoner, og slik sett bidra til en arealforvaltning som i større grad ivaretar bærekraftsmålene. Som et bidrag til miljøet, og som ledd i det grønne skiftet, har Holth & Winge vedtektsfestet at de aldri skal ta seg betalt for å holde kurs for miljøorganisasjoner.

Fredrik Holth

Fredrik Holth ble uteksaminert fra Juridisk fakultet i Oslo i 1999. Han avla LL.M-graden ved Humboldt Universität i Berlin i 2000. Fredrik har tidligere arbeidet som advokat i kommunal, statlig og privat sektor. Han er for tiden dosent ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU. Fredrik har skrevet og bidratt flere lærebøker, kommentarutgaver og artikler innen emner som jordskifte, ekspropriasjon, plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. I tillegg til undervisning innenfor disse emnene har Fredrik også holdt en rekke etter- og videreutdanningskurs.

Nikolai K. Winge

Nikolai K. Winge ble Master i rettsvitenskap ved UiO i 2007. Han disputerte over doktor-avhandlingen Kampen om arealene i 2012. For denne ble han tildelt H.M. Kongens gullmedalje. Nikolai har vært instituttleder og førsteamanuensis i miljørett ved NMBU, førsteamanuensis i forvaltningsrett ved UiO og ansatt som seniorrådgiver hos Sivilombudet. Han har skrevet fem bøker og en rekke vitenskapelige artikler. Han er tildelt Universitetsforlagets pris for årets lærebok og er kåret til årets foreleser ved NMBU. I dag er han daglig leder i Holth & Winge. 

Ingrid Wang Larsen

Ingrid Wang Larsen ble uteksaminert fra Juridisk fakultet i Oslo i 2007. Hun er ansatt som universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for eiendom og juss. Ingrid underviser iblant annet ekspropriasjonsrett, forvaltningsrett, miljørett og prosessrett. Ingrid har tidligere jobbet i Nærings- og fiskeridepartementet med blant annet minerallovgining og selskapslovgivning. Hun har også vært universitetsstipendiat og advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen. Ingrid har skrevet og bidratt i lærebøker, lovkommentarer og artikler innen emner som ekspropriasjon, jordskifte, miljørett og vassdragsrett.

Kontaktinformasjon