Holth & Winge har skrevet en rekke juridiske utredninger innenfor plan- og bygningsrett og miljørettslige emner.

Vi har også god erfaring med tverrvitenskapelig arbeid, og samarbeider i dag med flere forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper. Våre utredninger gjør rede for hva som er korrekt forståelse av loven. Videre vil vi kunne vise til svakheter og styrker i dagens regelverk, og komme med forslag til hvordan loven kan endres for å oppnå nye målsetninger.