Holth & Winge tilbyr nå webinarer til din organisasjon. Foredragene tar for seg sentrale temaer i plan- og bygningsretten og varer i 45 minutter. Prisen er kr 15.000 per webinar. Her ser du eksempler på hvilke foredrag vi tilbyr: