Holth & Winge tilbyr kommuner rammeavtaler om juridisk bistand innen en rekke områder. Plan- og bygningsloven er et komplekst og sammensatt rettsområde, hvor det er krevende for kommunene å ha oppdatert kunnskap om alle spørsmål loven reiser.

Gjennom en rammeavtale med Holth & Winge kan kommunene fortløpende be om bistand til å utrede og løse rettslige spørsmål. En rammeavtale med Holth & Winge vil bidra til å øke kvaliteten på kommunenes beslutninger, redusere saksbehandlingstiden og minske mulighetene for klage og innsigelse.