Foredraget gir en oppdatert oversikt over reglene om utbyggingsavtaler. Særlig sentralt i foredraget er sammenhengen mellom arealplaner og innholdet i utbyggingsavtaler. Foredraget gir også en oversikt over de spørsmål kommunen og utbyggere bør være spesielt oppmerksom på ved forhandling og inngåelse av utbyggingsavtaler. 

Foredraget retter seg mot ansatte i kommuner, advokater, utbyggere, konsulentselskaper m.m.