Foredraget gir en oversikt over hvilke krav som stilles til utredning og ivaretakelse av sikkerhet mot naturfarer i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Koblingen mellom kommunens plikter og mulig ansvar ved brudd på pliktene vil være sentralt. 

Foredraget er særlig rettet inn mot kommuner.