Foredraget tar for seg de mulighetene kommunene har til å endre og oppheve arealplaner. Foredraget gir en gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og gir kommunene et godt grunnlag for å starte en prosess med revisjon av «gamle» planer.