Foredraget tar for seg de overordnede kravene til utredning i plan- og bygningsloven, og en mer detaljert gjennomgang av kravene til utredning i konsekvensutredningsforskriften.

Foredraget passer for ansatte i kommuner, konsulentfirmaer og andre som ønsker oppdatert kunnskap om regler og rettspraksis på området.