Innholdet i gebyrforskriftene har stor betydning for kommunenes økonomi, og stor betydning for innbyggerne i en kommune. Foredraget tar for seg de rettslige kravene til en gebyrforskrift og gir en oversikt over hva kommunene bør være særlig opptatt av når forskrifter vedtas. 

Foredraget passer for administrasjonen og politikere i kommunen som trenger kunnskap om de rettslige rammene for en gebyrforskrift.