Kravet om «fullstendig søknad» er et viktig tema i byggesaksbehandlingen. Først når søknaden er fullstendig, begynner kommunens saksbehandlingsfrist å løpe. Foredraget tar for seg hva som ligger i kravet til fullstendig søknad, hva som anses som vesentlige mangler, og beregning av saksbehandlingsfrister. 

Foredraget passer for ansatte hos kommuner og statsforvaltere, ansvarlige søkere, arkitektfirmaer, konsulentfirmaer, m.m.