Kommunen skal godkjenne byggverkets plassering, men avstandskravet i pbl. § 29-4 har vist seg å by på utfordringer. Foredraget gir en gjennomgang av kravet slik det er angitt i loven og byggteknisk forskrift, og hvordan kravet er tolket av sentrale myndigheter. Foredraget tar også for seg hvilke hensyn som kan legges vekt på ved godkjenning av plassering.

Foredraget passer for ansatte i kommuner og statsforvaltere, ansvarlige søkere, arkitektfirmaer, konsulentfirmaer, m.m.