Foredraget gir en oversikt over reglene om ansvar i plan- og bygningslovens byggesaksdel.  Sammenhengen mellom plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften står sentralt. Foredraget tar også for seg ny og svært viktig rettspraksis på området.

Foredraget passer for arkitektfirmaer, advokatfirmaer, konsulentfirmaer m.m.