Oppfølging av ulovlige byggetiltak er krevende for mange kommuner. I dette foredraget gis det en oversikt over sentrale spørsmål som må avklares i en ulovlighetsoppfølgingsprosess, og over plan- og bygningslovens regler om ulovlighetsoppfølging i kap. 32, herunder plikten til å forfølge ulovligheter, pålegg om retting og andre reaksjoner på ulovlige forhold.