Foredraget tar for seg det rettslige handlingsrommet til å ivareta estetikk/arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesaker. 

Foredraget retter seg mot ansatte i kommuner, fylkeskommuner, arkitektfirmaer, konsulentfirmaer, m.m.