Foredraget går grundig gjennom bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven. Vi viser hvordan loven skal forstås, hva som ligger i «relevante fordeler» og diskuterer planendring som et alternativ til dispensasjon.