Siste nytt fra Holth & Winge

Holth & Winge med ny veileder innen selvkost

Ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift ble utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. september 2021. Holth & Winge har i samarbeid med Oslo Economics skrevet utkastet til veilederen. − Det skal også bli enklere for folk som skal betale byggesaksgebyr å forstå hva de betaler for, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister. Veilederen kan leses her:
Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker.

Holth & Winges lanseringsseminar

Den 25. august 2021 markerte vi firmaoppstart med et lanseringsseminar. Sammen med flere miljøorganisasjoner tok vi "Naturkampen". Vi fikk her få høre foredrag om naturens tilstand i Norge og hva som utgjør de største truslene mot bærekraftig forvaltning. Fredrik og Nikolai holdt tre innlegg, hvor det blant annet ble gjort rede for rettslige virkemidler for å beskytte naturen, og hva som kreves av lovendringer for å sikre at naturen forvaltes i tråd med bærekraftsmålene.
Her kan du se opptaket fra seminaret: