Kurs og forelesninger 

"Vårt mål er å gjøre alle som jobber med plan- og bygningsrett trygge på lovens innhold og virkninger."

Fredrik Holth

Vi bistår med kurs innen forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og andre rettsområder

Er tolkning og håndhevelse av rettsregler forbeholdt jurister?
Nei, selvsagt ikke. De aller fleste som tolker og håndhever våre lover har ingen juridisk bakgrunn. I dag finnes det om lag 30.000 yrkesaktive jurister i Norge. Til sammenligning arbeider om lag 660.000 i kommunalforvaltningen, hvorav mange arbeider daglig med oppgaver som krever juridisk forståelse. 
Vi har 15 års erfaring med forelesninger og kursvirksomhet innenfor en rekke juridiske emner. Vår målgruppe er alle aktører innen offentlig og privat sektor som kommer i befatning med lover og regler i sitt arbeid. Vi tilbyr kurs innen plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, miljørett, eiendomsrett og andre tilstøtende emner. Vi skreddersyr våre kurs etter bestillers ønsker og behov.
Send oss en e-post dersom du har spørsmål om våre kurstilbud.

Ta kontakt for mer informasjon om våre juss-kurs

Kontakt