Jurister med høy kompetanse på utredninger

Holth & Winge har skrevet en rekke juridiske betenkninger og utredninger innenfor plan- og bygningsrettslige emner. Vi har også god erfaring med tverrvitenskapelig arbeid, blant annet gjennom EVA-plan, og samarbeider i dag med flere forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper.

Hvem skriver vi for?

Våre oppdragsgivere er normalt offentlige organer, men vi har også skrevet utredninger for private firmaer, som for eksempel arkitektkontorer, eiendomsutviklere og andre næringsaktører.
Vårt mål i enhver utredning er å gi en objektiv og etterrettelig fremstilling og vurdering av rettsreglene. Vi tar hensyn til oppdragsgiver ønsker når det gjelder hvilke spørsmål som ønskes belyst, men vi lar oss aldri påvirke i den ene eller andre retning når det gjelder tolkning av gjeldende rett.
Send oss en e-post dersom du ønsker en uforpliktende prat om juridisk utredningsarbeid. 


Her er et utvalg av våre publiserte utredninger.